Disclaimer

Ondanks het feit dat Smart Tacho de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Smart Tacho is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie.

Smart Tacho is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

Via deze weg willen wij u bedanken voor de prettige samenwerking in 2019 en wensen u en uw naasten hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020 toe!

Let op! Vrijdag 27 december zijn wij gesloten (zie ook www.a1automotive.nl)